Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací podkategorii Obchodních podmínek.

 

Vážený zákaznici
Naš shop je v stálé provozu bez omezení.
Zboží si můžete objednat klasickým způsobem

nebo telefonicky na tel.

0905580562 nebo 0902 212 007

Omezení je pouze při osobním odběru!
Kvůli COVID-19 je zakázán osobni odběr.
Nam to nevadí, my ho porazíme :-)!


Lidé seďte doma, vařte guláš, grilujte a noste roušky !!!

 

Děkujeme za objednávky

 

Registrace 5 % sleva

 

Doprava zdarma

 


 

GULÁŠOVÁ A GRILOVACÍ SEZÓNA UŽ ZAČÍNÁ !!

Zabijačkové a gulášové velkokapacitní soupravy na veliké akce

Zabijačkové soupravy

 

Maďarské koření

 

Maďarská směs koření na perkelt 100 g

 

Maďarská směs koření na perkelt 100 g

 

Maďarská směs koření na ryby 100 g

 

Maďarská směs koření na ryby 100 g

 

Lávový kámen 34,5 x 21,5 cm

Lávový kámen na grilování 34,5 x 21,5 cm

 

 

Pánev paella (WOK) 22 cm

Pánev paella (WOK)

 

 

Ocelová pánev Paella 36 cm

Ocelová pánev Paella

 

Paella pánev SMALT 46 cm

Paella pánev SMALT 46 cm

 

 

 

ZABÍJAČKOVÉ SOUPRAVY

Zabijačkovy kotlový set 50 L + Kouřovod zdarma!

Zabijačkovy kotlový set 50 L + Kouřovod zdarma!

 

Zabijačkovy kotlový set 60 L + Kouřovod zdarma!

Zabijačkovy kotlový set 60 L + Kouřovod zdarma!

 

Zabijačkový kotlový set 70 L + hořák KEMPER

Zabijačkový kotlový set 70 L + hořák KEMPER + kouřovod zdarma!

 

Zabijačková souprava 60 L + koš do kotle

Zabijačková souprava 60 L + koš do kotle

 

 

Zabijačková souprava 100 L + koš do kotle

Zabijačková souprava 100 L + koš do kotle

 

Zabijačkové nerezová souprava 60L + hořák KEMPER

Zabijačkové nerezová souprava 60L MAX + litinový hořák KEMPER

 

Plynová stolička průmyslový vařič T.G. 9,2kW

Plynová stolička průmyslový vařič 8,6kW

 

Hořáky

Hořáky pod kotle

 

Servírovací dřevěné sady

Servírovací dřevěné podnosy

 

Vařechy

Velké vařečky do zabijačkových kotlů a kotlíků

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 450 Kč
skladem
naše cena 1 200 Kč
skladem

KONTAKTY

IKOTLIKY.CZ
tel: Eshop: +421 905 580 562
info@ikotliky.cz
Sklad / Technicke info / Stav objednávek:
Reklamace Tel: +421 902 212 007, +421 948 212 600

Návod k použití FOKER

Návod pro montáž, použití a údržbu

Návod pro montáž, použití a údržbu.

DULEŽITÉ:

Přečtěte si návod k používání pečlivě, abyste se seznámili s přístrojem před připojením kartuše a uschovejte pro případnou následnou potřebu.

Tyto spotřebiče musí být použity pouze s katušemi Propan-Butan mix se závitem 7/16“ - mezinárodně schválený typ propan-butanové kartuše. Při použití jiných nestandardizovaných kartuší může být nebezpečné.

Spotřebič musí být používán v dostatečně větraných místnostech (venku, při otevřeném oknu) v souladu s platnými předpisy. Přístroj má spotřebu vzduchu 2 m?/h na každý kW spotřebiče. Vždy před zapojením kartuše zkontrolujte zda je propichovací jehla v kolmé poloze a zda nedošlo k poškození těsnění.

Nikdy nepoužívejte spotřebič v případě, že dochází k úniku plynu, nebo je některá část spotřebiče poškozena nebo nefunkční. Kartuš musí být umístěna v horizontální poloze a při instalaci se vyhněte prostředí, ve kterém se nachází hořlavé materiály a dodržujte vzdálenost 100mm od zdí.

Výměna kartuše a punčošky:

1.Ujistěte se, že je ventil přívodu plynu uzavřen.

2. Našroubujte kartuš.

3.V případě, že chcete spotřebič vypnout, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček tak aby došlo k úplnému uzavření přívodu plynu a zhasnutí plamene.

Při našroubování dojde k otevření vnitřního ventilu kartuše.

 

Punčoška:

a) Odejměte držák a ochranné sklo ze spotřebiče

b) Nasuňte punčošku na hořák: červená část dolu, zelená nahoru (jako je zobrazeno na obrázku C)

c) Nasaďte zpět sklo a držák

Zapálení:

- Otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček pro otevření přívodu plynu

- Stlačte piezzo zapalování (v případě spotřebičů s piezzo zapalováním), nebo zapalte zapalovačem či zápalkami , tak aby došlo k zapálení hořáku spotřebiče, v případě plynových lamp s punčoškou, se punčoška vznítí, po pár sekundách dojde ke kýženému světelnému efektu – luminizme (kouř doprovázený vznícení po pár sekundách ustane)

- Po prvotním zapálení je zakázáno se punčošky dotýkat, neboť by došlo k jejímu rozpadu

- Pro zhasnutí plamene otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček dokud plamen nezhasne

- Po čase dojde k celkovému rozpadu punčošky, vyměňte ji.

 

Bezpečnostní standardy a opatření:

Při pohybu se spotřebičem nebo po výměně kartuše může plamen kolísat. Toto kolísání ustane pár sekund po ustálení se kapalného plynu v kartuši (10/20 sekund).

Niky se nesnažte vyšroubovat základnu pokud si nejste jistí, že je kartuš zcela prázdná a přívodní ventil plynu uzavřen.

Vždy provádějte výměnu kartuše ve větrané místnosti, nebo venku, mimo hořlavé materiály a mimo dosah ostatních osob. V případě úniku plynu (zápach plynu) zastavte přívod plynu a vyneste zařízení ven nebo do dobře větrané místnosti, z dosahu hořlavých materiálů.

NIKDY NEZKOUŠETE NETĚSNOST ČI ÚNIK OTEVŘENÝM OHNĚM!

Vždy používejte mýdlovou vodu nebo přípravky tomu určené. Zkoušky úniku plynu musí být prováděny venku. V případě, že spotřebič nebudete dlouho používat, opatrně jej očistěte, uzavřete přívodní ventil plynu, uložte zpět do krabice a umístěte na dobře větraném, suchém místě, mimo dosah hořlavých látek.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nesprávného použití nebo manipulace se spotřebičem.

 

POZNÁMKY PRO LIKVIDACI

Návod pro montáž, použití a údržbu

Likvidace tohoto produktu se řídí platnými předpisy EU, popř. zákony a vyhláškami České Republiky.