1. Úvod
  2. Návod k použití FOKER
Návod k použití FOKER

Návod pro montáž, použití a údržbu

Návod pro montáž, použití a údržbu.

DULEŽITÉ:

Přečtěte si návod k používání pečlivě, abyste se seznámili s přístrojem před připojením kartuše a uschovejte pro případnou následnou potřebu.

Tyto spotřebiče musí být použity pouze s katušemi Propan-Butan mix se závitem 7/16“ - mezinárodně schválený typ propan-butanové kartuše. Při použití jiných nestandardizovaných kartuší může být nebezpečné.

Spotřebič musí být používán v dostatečně větraných místnostech (venku, při otevřeném oknu) v souladu s platnými předpisy. Přístroj má spotřebu vzduchu 2 m?/h na každý kW spotřebiče. Vždy před zapojením kartuše zkontrolujte zda je propichovací jehla v kolmé poloze a zda nedošlo k poškození těsnění.

Nikdy nepoužívejte spotřebič v případě, že dochází k úniku plynu, nebo je některá část spotřebiče poškozena nebo nefunkční. Kartuš musí být umístěna v horizontální poloze a při instalaci se vyhněte prostředí, ve kterém se nachází hořlavé materiály a dodržujte vzdálenost 100mm od zdí.

Výměna kartuše a punčošky:

1.Ujistěte se, že je ventil přívodu plynu uzavřen.

2. Našroubujte kartuš.

3.V případě, že chcete spotřebič vypnout, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček tak aby došlo k úplnému uzavření přívodu plynu a zhasnutí plamene.

Při našroubování dojde k otevření vnitřního ventilu kartuše.

 

Punčoška:

a) Odejměte držák a ochranné sklo ze spotřebiče

b) Nasuňte punčošku na hořák: červená část dolu, zelená nahoru (jako je zobrazeno na obrázku C)

c) Nasaďte zpět sklo a držák

Zapálení:

- Otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček pro otevření přívodu plynu

- Stlačte piezzo zapalování (v případě spotřebičů s piezzo zapalováním), nebo zapalte zapalovačem či zápalkami , tak aby došlo k zapálení hořáku spotřebiče, v případě plynových lamp s punčoškou, se punčoška vznítí, po pár sekundách dojde ke kýženému světelnému efektu – luminizme (kouř doprovázený vznícení po pár sekundách ustane)

- Po prvotním zapálení je zakázáno se punčošky dotýkat, neboť by došlo k jejímu rozpadu

- Pro zhasnutí plamene otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček dokud plamen nezhasne

- Po čase dojde k celkovému rozpadu punčošky, vyměňte ji.

 

Bezpečnostní standardy a opatření:

Při pohybu se spotřebičem nebo po výměně kartuše může plamen kolísat. Toto kolísání ustane pár sekund po ustálení se kapalného plynu v kartuši (10/20 sekund).

Niky se nesnažte vyšroubovat základnu pokud si nejste jistí, že je kartuš zcela prázdná a přívodní ventil plynu uzavřen.

Vždy provádějte výměnu kartuše ve větrané místnosti, nebo venku, mimo hořlavé materiály a mimo dosah ostatních osob. V případě úniku plynu (zápach plynu) zastavte přívod plynu a vyneste zařízení ven nebo do dobře větrané místnosti, z dosahu hořlavých materiálů.

NIKDY NEZKOUŠETE NETĚSNOST ČI ÚNIK OTEVŘENÝM OHNĚM!

Vždy používejte mýdlovou vodu nebo přípravky tomu určené. Zkoušky úniku plynu musí být prováděny venku. V případě, že spotřebič nebudete dlouho používat, opatrně jej očistěte, uzavřete přívodní ventil plynu, uložte zpět do krabice a umístěte na dobře větraném, suchém místě, mimo dosah hořlavých látek.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nesprávného použití nebo manipulace se spotřebičem.

 

POZNÁMKY PRO LIKVIDACI

Návod pro montáž, použití a údržbu

Likvidace tohoto produktu se řídí platnými předpisy EU, popř. zákony a vyhláškami České Republiky.

Kotlíky na guláš

Sklad, stav objednávek, osobní odběr, reklamace: + 421 948 212 600, +421 902 212 007

e-shop: +421 905 580 562

 

Copyright © 2014-2020 IKOTLIKY.CZ, všetky práva vyhradené..
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz